Thể thao trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0

Thể thao trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0

Cụm từ cách mạng công nghệ 4.0 đã trở nên rất quen thuộc với chúng ta. Các nước cùng chạy đua trong việc áp dụng khoa học công nghiệp vào các lĩnh vực của đời sống để phát triển và đạt được năng suất cũng như thành tựu cao nhất.

Thể thao cũng là một trong những lĩnh vực rất cần sự áp dụng của khoa học công nghệ. Có thể thấy, các hoạt động thể dục thể thao đang ngày càng có nhiều sự tham gia của công nghệ trên mọi lĩnh vực thể thao từ huấn luyện cho vận động viên, công tác đào tạo, tổ chức các sự kiện hay chế độ dinh dưỡng, chữa trị… Đặc biệt như công nghệ phân tích cơ, huyết học, gen… để đánh giá đầy đủ và toàn diện nhất về cơ thể con người nhằm đưa ra chế độ dinh dưỡng phù hợp nhất hay cách chữa trị các vết chấn thương đảm bảo nhất. Các thiết bị, máy móc được các nhà khoa học nghiên cứu, phát triển giúp cho việc đánh giá năng lực, trình độ, sức khoẻ… của vận động viên nhanh nhất, chuẩn xác nhất.

Thể thao giúp phát triển thể lực, bồi dưỡng ý chí của con người, nâng cao sức khoẻ của con người. Bên cạnh đó thể thao còn giúp kết nối mọi người và quốc gia lại cần với nhau, trở thành nhịp cầu nối với các nền văn hoá và dân tộc trên thế giới. Thể dục thể thao cũng đưa con người hướng đến cuộc sống bền vững hơn.  

Có thể thấy, khoa học công nghệ đóng vai trò rất quan trọng đối với thể thao trong thời đại ngày nay. Điều này đặt ra việc nghiên cứu khoa học ứng dụng trong thể thao là một trong những nhiệm vụ cốt yếu cho sự phát triển lớn mạnh của ngành thể thao trong tương lai.